พวกเราคือกลุ่มนักเรียนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณค่าเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียนในสังคมไทย

บทความ

การศึกษาที่เป็นไท : โรงเรียนเพื่ออิสรภาพเป็นไปได้!

เด็กคืออะไร…? มนุษย์ตัวเล็ก ๆ ที่ไม่มีความคิด เป็…

การ Bully สาเหตุการฆ่าตัวตายของนักเรียนไทย

คุณเคยได้ยินคำว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” &#822…

รู้จักกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท : Becoming ELS

คิดว่าหลายๆ ท่านน่าจะติดตามเพจและเว็บไซต์กลุ่มการศึกษาเ…

VIDEO

ข่าวสาร

ปัจจุบัน กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทมีสมาชิกทั้งหมดมากกว่า 90 คน