พวกเราคือกลุ่มนักเรียนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณค่าเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียนในสังคมไทย

บทความ

การ Bully สาเหตุการฆ่าตัวตายของนักเรียนไทย

คุณเคยได้ยินคำว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” &#822…

รู้จักกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท : Becoming ELS

คิดว่าหลายๆ ท่านน่าจะติดตามเพจและเว็บไซต์กลุ่มการศึกษาเ…

ชุดนักเรียน : พันธนาการที่ผูกมัดในสิ่งที่ควรจะเป็น

ผลโอ๊คเมื่อมันเติบโตขึ้นสุดท้ายก็จะกลายเป็นต้นโอ๊ค ไม่ม…

VIDEO

ข่าวสาร

ปัจจุบัน กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทมีสมาชิกทั้งหมดมากกว่า 90 คน