พวกเราคือกลุ่มนักเรียนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณค่าเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียนในสังคมไทย

บทความ

นิทรรศการการศึกษาฆ่าฉัน2

นิทรรศการการศึกษาฆ่าฉัน2 นำเสนอภายใต้หัวข้อ “กฎระ…

โลกของโซฟี : ปรัชญาที่ต้องมีในห้องเรียน

“…นักปรัชญาไม่เชื่อว่าคนเราสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยข…

Sex Education : ซีรี่ส์ที่ทำให้รู้ว่า เพศศึกษาไทยกำลังถดถอย

ต้อนรับการกลับมาของ Sex Education season 2 ก่อนที่เราจะ…

วัฒนธรรมการข่มขืน ที่แอบแฝงมาในเพลงรับน้อง

“โรงเรียนคือสถาบันที่ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและถ่ายทอดวั…

VIDEO

ข่าวสาร

ปัจจุบัน กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทมีสมาชิกทั้งหมดมากกว่า 90 คน