หรือเราต้องหันมาสนใจบรรยากาศโรงเรียน (School Climate) กันมากขึ้น

เมื่อลองมองวงจรชีวิตของนักเรียน เริ่มตั้งแต่ตอนเช้า ตื่นขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟัน สะพายกระเป๋าหนัก ๆ แล้วเดินห่อเหี่ยวเข้าสถานศึกษาอย่างไร้ชีวิตชีวา (ยกเว้นบางคนที่มีแฟน) ระหว่างวันก็เรียน, เรียน, เรียน และทำกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนดไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากก็ตาม สุดท้ายหมดพลังชีวิตกลับบ้าน โรงเรียนช่างเป็…

ประสบการณ์เรียนโฮมสคูลกับการศึกษาไทย กับครูต๋า สรวุฒิ พ่วงนาค

เชื่อว่าเด็กไทยอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายก็น่าจะเบื่อกับสิ่งที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันเมื่อเราเข้าไปในโรงเรียน ทั้งกฎเกณฑ์ที่เราไม่เข้าใจ ทั้งความล้าสมัยของบางบทเรียนต่าง ๆ แล้วถ้าหากเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเส้นทางในระบบการศึกษาของเราไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วจะเป็นอย่างไร? กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท จึงช…