รับสมัครผู้สนใจ เข้าค่าย “จับต้นชนปลาย ความวอดวายการศึกษา” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561

– การที่เด็กไทยไม่กล้าโต้แย้งในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำไม่ถูกต้อง – การที่รุ่นพี่มีสิทธิและอำนาจมากกว่ารุ่นน้องเสมอ – หนังสือเรียนที่แอบแฝงไปด้วยแนวคิดอำนาจนิยม และ แนวคิดอนุรักษ์นิยม – การที่เด็กไทยต้องเรียนวันละเกือบ 10 ชั่วโมง คุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของระบบการศึกษาไทยในปัจจ…

งานเสวนา “อำนาจลี้ลับ ในตำราเรียน” วันที่ 30 กันยายน 2561

คุณเคยสังเกตไหมว่า ในตำราเรียนที่เราเรียนกันทุกวันนั้น มีอะไรแอบซ่อนไว้อยู่ ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมค้นหาอำนาจลี้ลับที่แอบแฝงอยู่ในตำราเรียนของเรามาอย่างช้านานด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน นี้ พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย 1. ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …

เรื่อง ‘เพศ’ ในหนังสือเรียน : ปัญหาที่ไทยและต่างประเทศกำลังเผชิญ

ในโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้น คำว่า ‘ชาย’ กับ ‘หญิง’ ไม่เพียงพอต่อการอธิบายเพศสภาพ (Gender) หรือเพศตามการรับรู้ของคน ๆ นั้นต่อตัวตนของตัวเองอีกต่อไปแล้ว คุณอาจจะเป็น ‘Cisgender’ คือมีเพศสภาพตามบรรทัดฐานสังคมที่เราอยู่กัน (ชาย-หญิง) หรือคุณอาจจะเป็น ‘Transgender’ ที่เพศสภาพไม่ตรงตามกับเพศกำเนิดของคุณ…