เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จัก

“กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท”


 

หากเราลองทบทวนดูดีๆแล้ว การไปโรงเรียนในแต่ละวัน เด็กไทยมีสิทธิ์เลือกหรือตัดสินใจทำอะไรด้วยตนเองมากน้อยแค่ไหน? ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เครื่องแบบ ทรงผม การปฏิบัติตน และความเชื่อ เราก็ถูกเลือกและวางกรอบให้หมดแล้ว และ คนที่เลือกก็บอกย้ำกับเราเสมอว่าสิ่งเหล่านี้มันแสนดี และเป็นประเพณีที่ทำติดต่อกันมายาวนาน

นักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อในระบบการศึกษาปัจจุบัน แต่การออกมาเรียกร้องโดยไร้ผู้ร่วมอุดมการณ์นั้นอาจมีความเสี่ยง และโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มีน้อยกว่า ดังนั้นกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทจึงกำเนิดขึ้น โดยยึดหลักการสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ และออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อท้าทายแนวคิดเก่า ๆ ที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของนักเรียน นอกจากนี้ เรามุ่งหวังให้สังคมตระหนักว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษานั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อีกต่อไป

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทจึงไม่ใช่กลุ่มเด็กที่คล้อยตามไปกับค่านิยมที่สังคมพยายามปลูกฝังให้ ในทางกลับกันเรามุ่งตั้งคำถามถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และวาดภาพถึงระบบการศึกษาที่ควรจะเป็น พวกเราจึงมารวมกลุ่มในฐานะนักเรียนผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันคือการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้เป็นการศึกษาสำหรับผู้เรียนอย่างแท้จริง

 

เรานิยามตัวเองว่าอย่างไร

กลุ่มนักเรียนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณค่าเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียน ให้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทย

 

ทำไมเราจึงเลือกที่จะเคลื่อนไหว?

เนื่องด้วยเทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว การทำงานหลายอย่างที่มีกระบวนการซ้ำ ๆ นั้นกำลังหายไป ส่งผลให้การเรียนแบบท่องจำกำลังหมดความสำคัญลง การศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการคิดวิพากษ์และทักษะการแก้ปัญหา และดึงจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคนออกมาให้มาก เพื่อให้เขารู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งเกื้อหนุนพวกเขา

แต่การศึกษาไทยปัจจุบันปฏิบัติตรงกันข้าม เพราะมักจะกดทับความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรียน จากการกำหนดว่าอะไรดีไม่ดี และป้อนใส่ปากนักเรียนโดยมิได้ให้นักเรียนไตร่ตรองเองก่อน การกระทำเช่นนี้เป็นการดับไฟการเรียนรู้และการสร้างตัวตนของเด็กจนหมด ซึ่งหลักฐานที่เห็นได้ชัดคือผลผลิตของโรงเรียนไทยทุกวันนี้ นักเรียนจำนวนมากไม่สามารถรับรู้ความต้องการของตน รวมถึงนักเรียนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ อันก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย

 

ภารกิจของกลุ่ม

1.เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ และ สะท้อนความคิดเห็นของนักเรียนต่อระบบการศึกษาไทย

2.เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียน

3.ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้น

 

สิ่งที่เราอยากบอกกับสังคม

อยากให้ทุกคนลองตั้งคำถามกับสิ่งต่าง ๆ ในสังคมให้มาก เปิดใจรับฟังความเห็นที่หลากหลาย มุมมองของแต่ละบุคคลนั้นต่างกันตามประสบการณ์ และเลนส์ที่เขาใช้มองปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งส่งผลให้ สิ่งที่ดีและไม่ดี ของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน

แม้ว่าจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกัน ฝ่ายใดฝ่ายนึงไม่ควรจะห้ามให้อีกฝ่ายแสดงออก สังคมนั้นต้องมีหลักการพื้นฐานร่วมกัน คือ หลักสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิในการแสดงความเห็นของผู้อื่น ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา และไม่ตัดสินความเห็นนั้นจากความอาวุโส แก่กว่ามิได้หมายความว่าเก่งกว่า เด็กกว่ามิได้หมายความว่าก้าวหน้ากว้า

 

อะ ส่วนนี้ให้ขายของ

ก็ขอเชิญชวน หากใครอยากช่วยหรือสนับสนุนกลุ่ม สามารถไปดูรายละเอียดการรับสมัคร และหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในเพจ  “กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท” ได้เลยนะคะ

ถึงเวลาแล้วที่การศึกษาไทยต้องเปลี่ยน คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

 

 

กิจกรรมของพวกเรา

กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์

เช่น กิจกรรม ‘แจกความสดใสให้กระทรวงศึกษา’ (Hold hands, hold freedom) จับมือรวมพลัง #studentcantsay เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 กรณีร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาที่ใช้คำกว้างจนเกินไป, กิจกรรมประกวดคำขวัญจากเด็กถึงผู้ใหญ่ และ กิจกรรมมอบดอกไม้ให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จากกรณีที่ผอ. มีนโยบายเปิดเสรีให้นักเรียนเลือกใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ จนถูกภาครัฐส่งจดหมายกดดัน

งานเสวนาวิชาการต่าง ๆ

เช่น งานเสวนา ‘อำนาจลี้ลับ ในตำราเรียน’ ที่พูดถึงการใช้อำนาจนำทางความคิดที่สอดแทรกอยู่ในหนังสือเรียน กิจกรรม และค่านิยมในระบบการศึกษาไทย จัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

ค่าย ‘จับต้นชนปลาย ความวอดวายการศึกษาไทย’

ในวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น
-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเยาวชน
-การรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
-การทำโปรเจคเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษา
-กิจกรรม ‘สภาจำลอง’

คู่มือเพื่อปกป้องสิทธินักเรียน (ยุทธวิธีเอาตัวรอดในโรงเรียน)

หนังสือเล่มเล็ก รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ที่สามารถปกป้องนักเรียนจากการถูกละเมิดสิทธิได้ รวมถึงให้ช่องทางในการร้องเรียน เมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย วางขายครั้งแรกเมื่อ 6 มกราคม 2562 ในงานชุมนุมชุมนุม “อย่าเลื่อนเลือกตั้ง” ที่จัดขึ้นวันนี้ บริเวณทางเดิน Skywalk BTS สถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

กระจายแบบสอบถามเรื่อง ‘สิทธิมนุษยชนในโรงเรียน’

โดยจัดกิจกรรมกับ U-report โครงการย่อยของ Unicef (ปัจจุบันกลุ่มได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของ Unicef แล้ว)

จัดทำรางวัล “กล้าที่จะแตกต่าง” ประจำปี 2562

ร่วมกับกองทุนสดุดีการศึกษา เพื่อมอบให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ บุคลากรทางการศึกษาและเครือข่ายต่างๆ ผู้มีผลงานด้านการสร้างสรรค์สังคม

จัดทำสื่ออนไลน์เกี่ยวกับการศึกษา

เช่น ‘เปรียบเทียบเนื้อหาวิชาหน้าที่พลเมืองของไทยและต่างประเทศ’, ‘อำนาจนิยมกับความรุนแรงในสถานศึกษา กับ อาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ’, ‘การศึกษาในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ’ และ ‘นโยบายการศึกษาของแต่ละพรรคการเมือง’

จัดงาน ‘เทศกาลกล้าคิดกล้าแตกต่างเพื่ออนาคต

การศึกษาไทย’ ในวันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเล่นสภาจำลองในหัวข้อพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน, การรับชมสารคดี Where to Invade Next, กิจกรรมการนำเสนอข้อมูลด้านสิทธิในโรงเรียนไทย, การปราศรัยนโยบายจากพรรคการเมืองถึง 5 พรรคด้วยกัน ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคสามัญ และพรรคกลาง, กิจกรรมถาม-ตอบ เกมโชว์พรรคการเมือง, กิจกรรมเซ็นสัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย, และพิธีมอบรางวัลกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท และรางวัลกล้าที่จะแตกต่าง