ทำความรู้จัก

“กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท”


 

หากเราลองทบทวนดูดีๆแล้ว การไปโรงเรียนในแต่ละวัน เด็กไทยมีสิทธิ์เลือกหรือตัดสินใจทำอะไรด้วยตนเองมากน้อยแค่ไหน? ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เครื่องแบบ ทรงผม การปฏิบัติตน และความเชื่อ เราก็ถูกเลือกและวางกรอบให้หมดแล้ว และ คนที่เลือกก็บอกย้ำกับเราเสมอว่าสิ่งเหล่านี้มันแสนดี และเป็นประเพณีที่ทำติดต่อกันมายาวนาน

นักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อในระบบการศึกษาปัจจุบัน แต่การออกมาเรียกร้องโดยไร้ผู้ร่วมอุดมการณ์นั้นอาจมีความเสี่ยง และโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มีน้อยกว่า ดังนั้นกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทจึงกำเนิดขึ้น โดยยึดหลักการสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ และออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อท้าทายแนวคิดเก่า ๆ ที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของนักเรียน นอกจากนี้ เรามุ่งหวังให้สังคมตระหนักว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษานั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อีกต่อไป

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทจึงไม่ใช่กลุ่มเด็กที่คล้อยตามไปกับค่านิยมที่สังคมพยายามปลูกฝังให้ ในทางกลับกันเรามุ่งตั้งคำถามถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และวาดภาพถึงระบบการศึกษาที่ควรจะเป็น พวกเราจึงมารวมกลุ่มในฐานะนักเรียนผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันคือการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้เป็นการศึกษาสำหรับผู้เรียนอย่างแท้จริง

 

เรานิยามตัวเองว่าอย่างไร

กลุ่มนักเรียนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณค่าเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียน ให้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทย

 

ทำไมเราจึงเลือกที่จะเคลื่อนไหว?

เนื่องด้วยเทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว การทำงานหลายอย่างที่มีกระบวนการซ้ำ ๆ นั้นกำลังหายไป ส่งผลให้การเรียนแบบท่องจำกำลังหมดความสำคัญลง การศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการคิดวิพากษ์และทักษะการแก้ปัญหา และดึงจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคนออกมาให้มาก เพื่อให้เขารู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งเกื้อหนุนพวกเขา

แต่การศึกษาไทยปัจจุบันปฏิบัติตรงกันข้าม เพราะมักจะกดทับความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรียน จากการกำหนดว่าอะไรดีไม่ดี และป้อนใส่ปากนักเรียนโดยมิได้ให้นักเรียนไตร่ตรองเองก่อน การกระทำเช่นนี้เป็นการดับไฟการเรียนรู้และการสร้างตัวตนของเด็กจนหมด ซึ่งหลักฐานที่เห็นได้ชัดคือผลผลิตของโรงเรียนไทยทุกวันนี้ นักเรียนจำนวนมากไม่สามารถรับรู้ความต้องการของตน รวมถึงนักเรียนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ อันก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย

 

ภารกิจของกลุ่ม

1.เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ และ สะท้อนความคิดเห็นของนักเรียนต่อระบบการศึกษาไทย

2.เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียน

3.ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้น

 

สิ่งที่เราอยากบอกกับสังคม

อยากให้ทุกคนลองตั้งคำถามกับสิ่งต่าง ๆ ในสังคมให้มาก เปิดใจรับฟังความเห็นที่หลากหลาย มุมมองของแต่ละบุคคลนั้นต่างกันตามประสบการณ์ และเลนส์ที่เขาใช้มองปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งส่งผลให้ สิ่งที่ดีและไม่ดี ของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน

แม้ว่าจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกัน ฝ่ายใดฝ่ายนึงไม่ควรจะห้ามให้อีกฝ่ายแสดงออก สังคมนั้นต้องมีหลักการพื้นฐานร่วมกัน คือ หลักสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิในการแสดงความเห็นของผู้อื่น ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา และไม่ตัดสินความเห็นนั้นจากความอาวุโส แก่กว่ามิได้หมายความว่าเก่งกว่า เด็กกว่ามิได้หมายความว่าก้าวหน้ากว้า

 

อะ ส่วนนี้ให้ขายของ

ก็ขอเชิญชวน หากใครอยากช่วยหรือสนับสนุนกลุ่ม สามารถไปดูรายละเอียดการรับสมัคร และหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในเพจ  “กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท” ได้เลยนะคะ

ถึงเวลาแล้วที่การศึกษาไทยต้องเปลี่ยน คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

 

โดย Thanchanok Koshpasharin