แบบสอบถามคนรุ่นใหม่กับการเมือง

[แบบสอบถาม] 1 นาทีเกี่ยวกับการเมืองไทย!

1 นาทีกับการตอบแบบสอบถาม เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาต่อไป และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองไทยของคนรุ่นใหม่ต่อไป! กำลังโหลด…

ทหาร (กองทัพ) ได้อะไรจากการเรียน รด.

ก่อนอื่นเลย เรามารู้จักถึงความเป็นมาของการเรียน รด. ก่อนเลย รด. เป็นคำเรียกติดปากของ ‘นักศึกษาวิชาทหาร’ จากคำว่า ‘รักษาดินแดน’ เริ่มแรกแล้วมีแนวคิดมาจากยุวชนทหาร (ยวท.) อาจเล่าได้ว่า มันเริ่มขึ้นในช่วงราว พ.ศ. 2478 ช่วงภายใต้การนำของ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ซึ่งสงครามโลกครั้งที่ 1 เพิ่งจะจบลงไปไม่ถึง…

รับสมัครผู้สนใจ เข้าค่าย “จับต้นชนปลาย ความวอดวายการศึกษา” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561

– การที่เด็กไทยไม่กล้าโต้แย้งในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำไม่ถูกต้อง – การที่รุ่นพี่มีสิทธิและอำนาจมากกว่ารุ่นน้องเสมอ – หนังสือเรียนที่แอบแฝงไปด้วยแนวคิดอำนาจนิยม และ แนวคิดอนุรักษ์นิยม – การที่เด็กไทยต้องเรียนวันละเกือบ 10 ชั่วโมง คุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของระบบการศึกษาไทยในปัจจ…

งานเสวนา “อำนาจลี้ลับ ในตำราเรียน” วันที่ 30 กันยายน 2561

คุณเคยสังเกตไหมว่า ในตำราเรียนที่เราเรียนกันทุกวันนั้น มีอะไรแอบซ่อนไว้อยู่ ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมค้นหาอำนาจลี้ลับที่แอบแฝงอยู่ในตำราเรียนของเรามาอย่างช้านานด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน นี้ พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย 1. ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ แจกความสดใสให้กระทรวงศึกษา ต่อการแก้ไขกฏกระทรวงฯ ควบคุมนักเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ได้จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … โดยกระทรวงศึกษาที่การที่มีเนื้อหาซึ่งอาจนำไปสู่การริดรอนสิทธิเสรีภาพได้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดความประพฤ…