นักเรียนกระฎุมพีฝั่งธนฯ รุ่นน้องจิตร ภูมิศักดิ์ หมกมุ่นอยู่กับปรัชญา ภาษา และทฤษฎีการเมือง รักอุดมการณ์ ชอบทำอะไรสุ่มเสี่ยงอยู่เรื่อย