นัก(อยาก)เขียน นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ย่านพัฒนาการ กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 สนใจในเรื่องการเมือง และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเรื่องการศึกษา อ่านหนังสือ/ฟังพอดคาสต์เป็นกิจวัตร