‘อำนาจนิยม’ และความรุนแรงในการศึกษาไทย กับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด สิ่งที่ดูจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอาจจะเป็น ‘การศึกษาไทย’ ซึ่งตลอดมายังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบอำนาจนิยม มีข่าวการใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียนอยู่เนืองๆ ตามหน้าข่าวและหน้าหนังสือพิมพ์ เมื่อเห็นคำว่า ‘อำนาจ’ แล้วก็คงทำให้หลายคนนึกถึงเรื่อง ‘การเมือง’ เพราะการเมืองเป…

ประสบการณ์เรียนโฮมสคูลกับการศึกษาไทย กับครูต๋า สรวุฒิ พ่วงนาค

เชื่อว่าเด็กไทยอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายก็น่าจะเบื่อกับสิ่งที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันเมื่อเราเข้าไปในโรงเรียน ทั้งกฎเกณฑ์ที่เราไม่เข้าใจ ทั้งความล้าสมัยของบางบทเรียนต่าง ๆ แล้วถ้าหากเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเส้นทางในระบบการศึกษาของเราไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วจะเป็นอย่างไร? กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท จึงช…