เกณฑ์ทหารยังจำเป็นอยู่หรือไม่

ในอดีตการเกณฑ์ทหารจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่แพร่หลายอย่างมาก เพราะแต่ละเมืองต้องการทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้ในการสู้รบ ป้องกันประเทศ หรือรุกรานประเทศ เป็นการสร้างอำนาจให้กับตัวเอง ทว่าเมื่อสงครามสิ้นสุดลง โลกเราก็หันมาต่อสู้กันทางเศรษฐกิจมากกว่า ดังนั้นแล้วระบบการเกณฑ์ทหารจึงถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบกันไ…