• 1 ธันวาคม 2556

  วันก่อตั้งกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

 • 12 พฤษภาคม 2561

  วันก่อตั้งกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท 2.0

 • 24 มิถุนายน 2561

  วันเลือกตั้งเลขาธิการกลุ่มคนแรก

 • 1 กรกฎาคม 2561

  วันเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

 • 27 ตุลาคม 2561

  จัดกิจกรรมค่ายจับต้นจนปลาย ความวอดวายการศึกษาไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ TK Park

 •  
 •  
 •  
 •  
 •